Kindcentrum Oirsbeek onder- & middenbouw
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Hardware winterdeals
Investeer nu in goed werkende hardware en ICT met de winterdeals van de Rolf groep.
(Advertentie voor leraar of ouder)

 

De nieuwe woordtypen in kern 11 zijn:

  • woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ig of -lijk, zoals: veilig en eerlijk;

  • woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing, zoals: buiging;

  • samengestelde woorden van drie lettergrepen, zoals: prentenboek en inpakken;

  • verkleinwoorden van drie lettergrepen die eindigen op -je, -pje of -tje, zoals: leesboekje, bezempje en appeltje;

  • woorden van twee of drie lettergrepen die beginnen met on- of ont-, zoals: onweer en ontbijt;

  • woorden van drie lettergrepen die beginnen met be-, ge- of ver-, zoals: bedoelen, gevaren en vertellen.

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
Hardware winterdeals
Investeer nu in goed werkende hardware en ICT met de winterdeals van de Rolf groep.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

 

Kern 11 gaat over het museum en het verzamelen van spullen.

Het ankerverhaal gaat over een uitstapje naar een kunstmuseum en een botjesmuseum.

 

In een museum kun je veel dingen bekijken. Maar heb jij ooit een drol van een dinosaurus in een museum gezien?
Heel veel jaren geleden leefden er op aarde dinosaurussen. De dinosaurussen zijn uitgestorven maar aan de opgegraven skeletten kun je nog zien hoe groot ze waren!
Begrijpend lezen werkbladen voor groep 3.

Uw kind kan nu alle letters vlot benoemen en opschrijven. Steeds vaker zal het spontaan iets opschrijven. Wijs uw kind niet op alle schrijffouten: creativiteit en spontaniteit zijn belangrijker dan foutloos schrijven. Bovendien is uw kind verder met lezen dan met spelling. Wat het kan lezen, hoeft het dus nog niet foutloos te kunnen schrijven.

(Advertentie voor leraar of ouder)
Een sociale en veilige groep?
Probeer dé online methode voor sociaal-emotioneel leren 'Kwink' kosteloos uit.
(Advertentie voor leraar of ouder)

 

Spelling

 

 

 

We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern worden beheerst.

Verder maken de kinderen kennis met één nieuwe spellingcategorie, namelijk samengestelde woorden met alle mogelijke clusters, zoals: grasspriet en viltstift.

 

Begrijpend lezen


 


Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen, waarbij in de werkboekjes met name de juiste antwoorden moeten worden gekozen. Aan het eind van deze kern leren de kinderen ook zelf antwoorden te formuleren en zinnen in de juiste volgorde te zetten. We bespreken de opdrachten altijd met de kinderen, om zo hun inzicht in wat belangrijk is om een tekst te kunnen begrijpen te vergroten.