Kindcentrum Oirsbeek onder- & middenbouw
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Hardware winterdeals
Investeer nu in goed werkende hardware en ICT met de winterdeals van de Rolf groep.
(Advertentie voor leraar of ouder)
  • Oefen regelmatig op Bloon.nl een groene en een rode oefening!
(Advertentie voor leraar of ouder)
Hardware winterdeals
Investeer nu in goed werkende hardware en ICT met de winterdeals van de Rolf groep.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Een sociale en veilige groep?
Probeer dé online methode voor sociaal-emotioneel leren 'Kwink' kosteloos uit.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Uit de nieuwsbrief van Opdidact.

Het belang van voorlezen

Dat voorlezen belangrijk is voor de taalontwikkeling van kinderen is bekend bij de meeste ouders. Maar toch zorgt dit gegeven er niet voor dat meer ouders daadwerkelijk gaan voorlezen. Uiteindelijk wordt vaak als reden aangegeven dat er geen tijd (meer) is om voor te lezen.

Ontzettend jammer, want voorlezen is essentieel voor de taalontwikkeling van kinderen. Zowel voor baby's als voor opgroeiende kinderen. Met (interactief) voorlezen wordt de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid gestimuleerd en het zorgt voor leesbevordering. Kinderen die taalvaardig zijn hebben een voorsprong binnen het onderwijs en zelfs in een latere loopbaan. Binnen de huidige kenniseconomie is namelijk een goede lees- en ook schrijfvaardigheid essentieel om een rol te kunnen spelen.

Zorg voor een vast voorleesmoment. Pak een boek dat qua onderwerp aansluit bij de belevingswereld van het kind. Lees niet alleen voor maar stel je kind ook vragen over het onderwerp. Maak ze nieuwsgierig en betrek ze actief bij het verhaal. Zo maak je kinderen enthousiast, zorg je voor een gezellig moment en ontstaat er positieve interactie tussen ouder en kind.

Heb je als ouders echt geen tijd om 15 minuten voor te lezen? Ga dan kletsen met je kind tijdens dagelijkse bezigheden. Hierdoor wordt de woordenschat verbreed wat een grote positieve invloed heeft op het zelf leren lezen en het leren begrijpen van de teksten. Maar voorlezen blijft natuurlijk de voorkeur houden.

2013 is uitgeroepen tot het Jaar van het voorlezen.

Op deze site vindt u alle informatie.